อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท

257/1-3 Charoennakorn Road, Thonburi, Bangkok 10600