COVID-19: Click here for our latest updates
Close the pop-up×
Best Rate Guarantee

Put your mind – and wallet – at ease. Book directly with us to enjoy the best rate on every reservation.

If you find a lower rate within 24 hours of making a booking, we will be happy to match the rate and give you an additional 10% off your stay.

* เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

More Details
Primary content

เวียดนาม

เชื่อมต่อกับวัฒนธรรมของเวียดนาม เนื่องจากอนันตราจะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับความงามทางศิลปะ มนต์เสน่ห์ของหมู่บ้าน และการผ่อนคลายในพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมสมัยใหม่ ชายหาดที่สวยบริสุทธิ์ เนินทรายสีแดงตัดกับสีขาว สถาปัตยกรรมริมแม่น้ำ - เลือกฉากหลังเพื่อประสบการณ์ที่น่าจดจำของคุณ

ปล่อยกายปล่อยใจในเรือสำราญที่ล่องไปตามแม่น้ำทูโบน ผ่อนคลายไปกับอ่าวกวีเญิน หรือเล่นกอล์ฟบนเนินเขาของมุยเน่ เลือกพักที่โรงแรมหนึ่งในสามโรงแรมสุดหรูในเวียดนามของอนันตรา หรือลองสัมผัสประสบการณ์ทุกที่ ด้วยการจองการเดินทางมายังจุดหมายปลายทางทั้งสามแห่งนี้

    เพิ่มไปยังรายการเปรียบเทียบ

      Compare up to 3 hotels เปรียบเทียบ

      การแปลงสกุลเงินต่างประเทศมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลผูกพันใดๆ สกุลเงินที่ยืนยันขณะทำการจองเท่านั้นจึงจะมีการรับประกัน