Close the pop-up×
Best Rate Guarantee

Put your mind – and wallet – at ease. Book directly with us to enjoy the best rate on every reservation.

If you find a lower rate within 24 hours of making a booking, we will be happy to match the rate and give you an additional 10% off your stay.

* เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

More Details
Primary content

แกลเลอรี

อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท

ค้นดูรูปภาพในแกลเลอรีของเราและเริ่มจินตนาการภาพวันหยุดพักผ่อนของคุณ

ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลดรูปภาพ โปรดคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ที่พัก
ห้องนอนของห้องริเวอร์วิวเจ้าพระยาสวีทสองห้องนอน
ที่พัก
ห้องนอนของอนันตราริเวอร์ฟร้อนท์สวีท
ที่พัก
ห้องดีลักซ์ริเวอร์ฟร้อนท์
Anantara Riverside Bangkok Resort
การรับประทานอาหาร
ล่องเรือรับประทานอาหารบนมโนราห์ ครุยส์
การรับประทานอาหาร
เชฟของเบนิฮานา
การรับประทานอาหาร
ไดนิ่ง บาย ดีไซน์
การพักผ่อน
ชั้นเรียนทำอาหาร
การประชุม
รูปแบบโรงละครของห้องเจ้าพระยาบอลรูม
การประชุม
รูปแบบห้องเรียนของห้องเจ้าพระยาบอลรูม
ข้อมูลทั่วไป:
ภายนอกรีสอร์ท
ข้อมูลทั่วไป:
ภายนอก
สปา
ห้องสวีทของอนันตรา สปา
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงฉลองสมรส
ข้อมูลทั่วไป:
มุมมองทางอากาศของสระว่ายน้ำอนันตรา ริเวอร์ไซด์
ข้อมูลทั่วไป:
ล็อบบี้
ข้อมูลทั่วไป:
ภายนอกรีสอร์ท
ข้อมูลทั่วไป:
ภายนอก
ข้อมูลทั่วไป:
สวนเขตร้อน
Anantara Riverside Bangkok Resort
ที่พัก
ห้องดีลักซ์
Anantara Riverside Bangkok Resort
ที่พัก
ห้องดีลักซ์
ที่พัก
ห้องดีลักซ์วิวแม่น้ำ
ที่พัก
ห้องดีลักซ์ริเวอร์ฟร้อนท์
ที่พัก
ห้องนอนของอนันตราริเวอร์ฟร้อนท์สวีท
Anantara Riverside Bangkok Resort
ที่พัก
อนันตราริเวอร์ฟร้อนท์สวีท
ที่พัก
ห้องนั่งเล่นของอนันตราริเวอร์ฟร้อนท์สวีท
Anantara Riverside Bangkok Resort
ที่พัก
ห้องดีลักซ์ริเวอร์ฟร้อนท์
Anantara Riverside Bangkok Resort
ที่พัก
จูเนียร์ริเวอร์วิวสวีท
Anantara Riverside Bangkok Resort
ที่พัก
จูเนียร์ริเวอร์วิวสวีท
Anantara Riverside Bangkok Resort
ที่พัก
จูเนียร์ริเวอร์วิวสวีท
Anantara Riverside Bangkok Resort
ที่พัก
จูเนียร์ริเวอร์วิวสวีท
Anantara Riverside Bangkok Resort
ที่พัก
ห้องริเวอร์วิวเจ้าพระยาสวีทสองห้องนอน
Anantara Riverside Bangkok Resort
ที่พัก
ห้องริเวอร์วิวเจ้าพระยาสวีทสองห้องนอน
ที่พัก
ห้องนอนของห้องริเวอร์วิวเจ้าพระยาสวีทสองห้องนอน
ที่พัก
ห้องริเวอร์วิวเจ้าพระยาสวีทสองห้องนอน
การรับประทานอาหาร
เบนิฮานา
Anantara Riverside Bangkok Resort
การรับประทานอาหาร
เบนิฮานา
การรับประทานอาหาร
เชฟของเบนิฮานา
การรับประทานอาหาร
โต๊ะเทปันยากิที่เบนิฮานา
การรับประทานอาหาร
บริโอ
การรับประทานอาหาร
ภายในบริโอ
การรับประทานอาหาร
ไดนิ่ง บาย ดีไซน์
การรับประทานอาหาร
เอเลเฟ่น บาร์
การรับประทานอาหาร
บริเวณบาร์ของเอเลเฟ่น บาร์
การรับประทานอาหาร
ลองเทล บาร์
Anantara Riverside Bangkok Resort
การรับประทานอาหาร
มโนราห์ ครุยส์
Anantara Riverside Bangkok Resort
การรับประทานอาหาร
รับประทานอาหารเช้าบนมโนราห์ ครุยส์
Anantara Riverside Bangkok Resort
การรับประทานอาหาร
ล่องเรือรับประทานอาหารบนมโนราห์ ครุยส์
การรับประทานอาหาร
นูเมโรอูโน
การรับประทานอาหาร
นูเมโรอูโน คาเฟ่
Anantara Riverside Bangkok Resort
การรับประทานอาหาร
บริเวณรับประทานอาหารของริเวอร์ไซด์ เทอร์เรซ
Anantara Riverside Bangkok Resort
การรับประทานอาหาร
การแสดงโชว์ที่ ริเวอร์ไซด์ เทอร์เรซ
การรับประทานอาหาร
การแสดงโชว์ที่ ริเวอร์ไซด์ เทอร์เรซ
Anantara Riverside Bangkok Resort
การรับประทานอาหาร
การทำอาหารที่ริเวอร์ไซด์ เทอร์เรซ
การรับประทานอาหาร
บุฟเฟ่ต์ที่ริเวอร์ไซด์ เทอร์เรซ
การรับประทานอาหาร
ครัวเปิดของริเวอร์ไซด์ เทอร์เรซ
การรับประทานอาหาร
การแสดงที่ริเวอร์ไซด์ เทอเรซ
การรับประทานอาหาร
เดอะ มาร์เก็ต
Anantara Riverside Bangkok Resort
การรับประทานอาหาร
ภายในของเทรเดอร์ วิคส์
Anantara Riverside Bangkok Resort
การรับประทานอาหาร
เทรเดอร์ วิคส์
การรับประทานอาหาร
เทรเดอร์ วิคส์
การรับประทานอาหาร
เทรเดอร์ วิคส์ บาร์
Anantara Riverside Bangkok Resort
การรับประทานอาหาร
เทรเดอร์ วิคส์ บาร์
Anantara Riverside Bangkok Resort
การรับประทานอาหาร
เทอเรซของเทรเดอร์ วิคส์
การรับประทานอาหาร
สวนของเทรเดอร์ วิคส์
การรับประทานอาหาร
ซันเดย์บรั้นช์ที่เทรเดอร์ วิคส์
การพักผ่อน
สระว่ายน้ำของอนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์
Anantara Riverside Bangkok Resort
การพักผ่อน
สระว่ายน้ำ
การพักผ่อน
กษรา เอ็กเซ็กคิวทีฟ เลานจ์
การพักผ่อน
ชั้นเรียนทำอาหาร
การพักผ่อน
ชั้นเรียนทำอาหารบนมโนราห์ ครุยส์
การพักผ่อน
ฟิตเนสคลับ
การพักผ่อน
กษรา เอ็กเซ็กคิวทีฟ เลานจ์
การพักผ่อน
กูรูเรื่องคลอง
การพักผ่อน
ลานพักผ่อนริมสระว่ายน้ำ
การพักผ่อน
กูรูเรื่องถนนหนทาง
Anantara Riverside Bangkok Resort
สปา
ห้องทรีทเมนต์ของอนันตรา สปา
สปา
ห้องสวีทของอนันตรา สปา
Anantara Riverside Bangkok Resort
สปา
ห้องสวีทของอนันตรา สปา
Anantara Riverside Bangkok Resort
สปา
ศาลานวดแผนไทยของอนันตรา สปา
สปา
ศาลานวดแผนไทยของอนันตรา สปา
สปา
พนักงานนวดสปา
การประชุม
รูปแบบห้องเรียนของห้องเจ้าพระยาบอลรูม
การประชุม
รูปแบบโรงละครของห้องเจ้าพระยาบอลรูม
การประชุม
การประชุม
การประชุม
รายละเอียดการประชุม
การประชุม
การประชุมในห้องบอลรูม
การประชุม
ห้องธนบุรี
งานแต่งงาน
พิธีสมรสแบบไทย
งานแต่งงาน
รายละเอียดพิธีสมรสแบบไทย
งานแต่งงาน
งานเลี้ยงฉลองสมรส
วิดีโอ
ภาพรวมของรีสอร์ท
วิดีโอ
การรับประทานอาหาร
วิดีโอ
กิจกรรม

ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลดรูปภาพความละเอียดสูง โปรดคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

การแปลงสกุลเงินต่างประเทศมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลผูกพันใดๆ สกุลเงินที่ยืนยันขณะทำการจองเท่านั้นจึงจะมีการรับประกัน

ติดต่อเรา

อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท
แผนกสำรองห้องพักอนันตรา
รหัส GDS
รหัสในเครือ: OH | Amadeus: BKKTHM | Galileo: 94542 | Sabre: 139966 | Worldspan: 75539 | Pegasus: 75131