โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

155 Rajadamri Road, Bangkok