อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท

123-123/1 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่