อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท

123-123/1 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

จีพีเอส