อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ท

99/9 อ่าวบ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

จีพีเอส