อนันตรา เวเคชั่น คลับ ไม้ขาว ภูเก็ต

239-239/1 หมู่ 3 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

จีพีเอส