อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์

อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์, บ๊ายได๋, เกนราง, เมืองกวีเญิน, จังหวัดบินห์ดินห์