อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า

888 หมู่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ภูเก็ต