อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

88/8 หมู่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160