COVID-19: Click here for our latest updates
Close the pop-up×
Best Rate Guarantee

Put your mind – and wallet – at ease. Book directly with us to enjoy the best rate on every reservation.

If you find a lower rate within 24 hours of making a booking, we will be happy to match the rate and give you an additional 10% off your stay.

* เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

More Details
Primary content

ที่พัก

ที่พักโรงแรมหรูในฮอยอัน

อาคารของโรงแรมเป็นอาคารสูงปานกลาง ตั้งอยู่รอบพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบภูมิทัศน์อย่างสวยงาม สามารถมองเห็นวิวสวนหรือแม่น้ำได้จากระเบียงห้องพัก อนันตรา ฮอยอัน รีสอร์ท เหนือระดับกว่าด้วยห้องพักและห้องสวีทที่มีพื้นที่นั่งเล่นภายในห้องพัก เดย์เบดกลางแจ้ง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์การใช้งาน และภาพถ่ายต้นฉบับฝีมือของเรฮาน (Rehahn) ศิลปินในท้องถิ่น

ห้องพักทุกห้องประกอบด้วย บริการ WiFi ฟรี

รายการเปรียบเทียบ

  เปรียบเทียบสูงสุด 3 ตัวเลือก เปรียบเทียบ
  การแปลงสกุลเงินต่างประเทศมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลผูกพันใดๆ สกุลเงินที่ยืนยันขณะทำการจองเท่านั้นจึงจะมีการรับประกัน

  ติดต่อเรา

  อนันตรา ฮอยอัน รีสอร์ท
  รหัส GDS
  รหัสในเครือ: OH | Amadeus: DADLRH | Galileo: 14514 | Sabre: 73899 | Worldspan: DADLR | Pegasus: 75502
  แผนกสำรองห้องพักอนันตรา