COVID-19: Click here for our latest updates
Close the pop-up×
Best Rate Guarantee

Put your mind – and wallet – at ease. Book directly with us to enjoy the best rate on every reservation.

If you find a lower rate within 24 hours of making a booking, we will be happy to match the rate and give you an additional 10% off your stay.

* เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

More Details
Primary content

ชีวิตคือการเดินทาง

กิจกรรมที่น่าสนใจในฮอยอัน

ออกไปท่องเที่ยวด้วยจักรยาน รถจี๊ป หรือเรือ สัมผัสประเพณี อาหาร และมุมมองต่างๆ ของท้องถิ่น ที่อนันตรา เรามีตัวเลือกมากมายเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่กำลังมองหากิจกรรมดีๆ ในฮอยอัน

การแปลงสกุลเงินต่างประเทศมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลผูกพันใดๆ สกุลเงินที่ยืนยันขณะทำการจองเท่านั้นจึงจะมีการรับประกัน

ติดต่อเรา

อนันตรา ฮอยอัน รีสอร์ท
รหัส GDS
รหัสในเครือ: OH | Amadeus: DADLRH | Galileo: 14514 | Sabre: 73899 | Worldspan: DADLR | Pegasus: 75502
แผนกสำรองห้องพักอนันตรา