COVID-19: Click here for our latest updates
Close the pop-up×
Best Rate Guarantee

Put your mind – and wallet – at ease. Book directly with us to enjoy the best rate on every reservation.

If you find a lower rate within 24 hours of making a booking, we will be happy to match the rate and give you an additional 10% off your stay.

* เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

More Details
Primary content

แบ่งปันช่วงเวลาของท่านที่อนันตรา รสานันดา

Alt text here

จัดงานแต่งงานริมชายหาดสุดโรแมนติกในประเทศไทย

ไม่ว่าท่านจะต้องการจัดพิธีแบบตะวันตก จัดพิธีตามประเพณีแบบไทย งานแต่งงานริมชายหาดในประเทศไทย หรือการจัดพิธีแต่งงานใหม่ ทำให้เรื่องราวความรักของท่านมีชีวิตชีวาขึ้นที่ อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์ 

ตั้งแต่การเดินเท้าเปล่าในทราย ไปจนถึงทัศนียภาพอันงดงาม โดยแต่ละฉากจะได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราเพื่อให้เหมาะกับความฝันของท่าน งานแต่งงานสุดโรแมนติกบนเกาะที่ห่างไกลนี้ถือเป็นที่สุดของความโรแมนติก

วางแผนการเฉลิมฉลองแบบในฝันของท่าน ดาวน์โหลดแผ่นพับงานแต่งงานของท่าน

สถานที่จัดงาน

การแปลงสกุลเงินต่างประเทศมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลผูกพันใดๆ สกุลเงินที่ยืนยันขณะทำการจองเท่านั้นจึงจะมีการรับประกัน

ติดต่อเรา

อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์
รหัส GDS
Chain Code: OH | Amadeus: USMRAS | Galileo: 83932 | Sabre: 85711 | Worldspan: USMRA | Pegasus: 75516
ทีมสำรองห้องพักของอนันตรา