Close the pop-up×
Best Rate Guarantee

Put your mind – and wallet – at ease. Book directly with us to enjoy the best rate on every reservation.

If you find a lower rate within 24 hours of making a booking, we will be happy to match the rate and give you an additional 10% off your stay.

* เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

More Details
Primary content

ชีวิตคือการเดินทาง

เก็บความทรงจำช่วงเวลานี้ไว้และสัมผัสมนต์เสน่ห์ของบาหลี ตั้งแต่การผจญภัยที่น่าตื่นเต้นในท้องทะเลและแม่น้ำไปจนถึงการสำรวจสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
การแปลงสกุลเงินต่างประเทศมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลผูกพันใดๆ สกุลเงินที่ยืนยันขณะทำการจองเท่านั้นจึงจะมีการรับประกัน

ติดต่อเรา

อนันตรา เวเคชั่น คลับ เลเกียน บาหลี