Close the pop-up×
Best Rate Guarantee

Put your mind – and wallet – at ease. Book directly with us to enjoy the best rate on every reservation.

If you find a lower rate within 24 hours of making a booking, we will be happy to match the rate and give you an additional 10% off your stay.

* เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

More Details
Primary content

ชีวิตคือการเดินทาง

สำรวจกรุงเทพฯ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายในสาทร

มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้เลือกมากมายในสาทร กรุงเทพฯ ซึ่งจะให้คุณได้รับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น สัมผัสอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นจิบเครื่องดื่มพร้อมชมวิวเส้นขอบฟ้า เรียนทำอาหารไทย หรือล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา

การแปลงสกุลเงินต่างประเทศมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลผูกพันใดๆ สกุลเงินที่ยืนยันขณะทำการจองเท่านั้นจึงจะมีการรับประกัน

ติดต่อเรา

โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพฯ
ทีมสำรองห้องพักของอนันตรา
รหัส GDS
รหัสในเครือ: OH | Amadeus: BKK347 | Galileo: 73905 | Sabre: 137020 | Worldspan: 75347 | Pegasus: 75505