Close the pop-up×
Best Rate Guarantee

Put your mind – and wallet – at ease. Book directly with us to enjoy the best rate on every reservation.

If you find a lower rate within 24 hours of making a booking, we will be happy to match the rate and give you an additional 10% off your stay.

* เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

More Details
Primary content

ชีวิตคือการเดินทาง

ค้นพบกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจที่จัดขึ้ในภูเก็ต

สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตชาวเกาะในบรรยากาศสุดพิเศษเป็นธรรมชาติ ออกไปค้นหาสิ่งที่น่าสนใจในภูเก็ต เพื่อผ่อนคลาย

การแปลงสกุลเงินต่างประเทศมีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและไม่มีผลผูกพันใดๆ สกุลเงินที่ยืนยันขณะทำการจองเท่านั้นจึงจะมีการรับประกัน

ติดต่อเรา

อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท
ทีมสำรองห้องพักของอนันตรา
รหัส GDS
รหัสในเครือ: OH | Amadeus: HKTLAY | Galileo: A2183 | Sabre: 215663 | Worldspan: ADLAY | Pegasus: 75507