Anantara Hoi An Resort

Số 1, đường Phạm Hồng Thái, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam