COVID-19: Click here for our latest updates
Close the pop-up×
Best Rate Guarantee

Hãy an tâm khi đt trc tiếp qua website ca chúng tôi đ đưc hưng ưu đãi tt nht.

Nếu quý khách tìm thy mc ưu đãi tt hơn trong vòng 24 tiếng sau khi đt, chúng tôi cam đoan gim thêm 10% trên giá phòng.

*Vui lòng tham khảo Điều kiện áp dụng

Thêm chi tiết
Primary content

28 February 2018

L'Officiel Voyage Russia

Anantara Vilamoura Algarve Resort stands out for its golf course Oceanico, designed by Arnold Palmer.

20 February 2018

Heaven Can Wait

Beach revellers will lap up the scrummy slice of paradise that is the Niyama Private Islands Maldives.

20 February 2018

High and Mighty

High and mighty opulence comes in measured but impactful does at Vila Similan, the Phuket home of hotelier Willam Heinecke that's open to all.

31 January 2018

Readers' Choice Awards 2017

Favourite Hotel/Resort for a Spa Break - 3. Anantara Kihavah Maldives Villas

30 January 2018

Top Suites Maldives

Calling them suites doesn't really do justice to the gigantic accommodations of the Maldives

* Tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ chỉ được cung cấp để tham khảo và không mang tính ràng buộc. Chỉ loại tiền tệ được xác nhận tại thời điểm đặt phòng được đảm bảo.